• Aberia Healthcare AB
  Aberia Vilbo ligger i det natursköna Svenstorp strax norr om Köpingebro och Ystad. Vi erbjuder enskilt boende för människor, både män och kvinnor med psykiskt funktionsnedsättning från 25 år och uppåt.
 • Barn och ungdom
  Aberia Roslagen är ett hem för vård och boende för barn och ungdomar, inskrivningsålder 12 – 17 år, med placering enligt SoL och LVU.
 • SoL-boende
  Aberia Vilbo ligger i det natursköna Svenstorp strax norr om Köpingebro och Ystad. Vi erbjuder enskilt boende för människor, både män och kvinnor med psykiskt funktionsnedsättning från 25 år och uppåt.
 • LSS-boende
  Under 2018 planerar vi att öppna gruppbostad LSS.
 • Personlig assistans
  Personlig assistans utförs genom Markus Assistans www.marcusassistans.se